Genel Bilgiler

Uşak Üniversitesi, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde, 09.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 8. maddesi gereğince, öğrencilerimizin, personelimizin ve halkımızın bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek amacıyla 28.03.2008 tarihinde “Bilgi Edinme Birimi” oluşturulmuştur.

Bu birime yapılacak başvurular şahsen, posta ile yapılacak ise aşağıdaki iletişim bilgileri, elektronik ortamda yapılacak ise soldaki linklerde yer alan ilgili formların eksiksiz doldurularak bilgiedinmeusak.edu.tr adresine gönderilmesiyle yapılır.

ÖNEMLİ NOT : Cevapları internet sitemizde (www.usak.edu.tr) ve ilgili birimlerin sitelerinde (http://ogrenci.usak.edu.tr) bulunan sorulara (kayıt tarihleri ne zaman?, başvuru şartları ne?, transkript almak istiyorum, diplomamı nasıl alırım?, yaz okulu hakkındaki sorular, vb.) KESİNLİKLE CEVAP VERİLMEYECEKTİR.


Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 10.maddesinde, kurum ve kuruluşların erişimine olanak sağladıkları bilgi ve belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilecekleri hükmüne yer verilmiş, 24.04.2004 tarih ve 2445 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 31.10.2005 tarih ve 2005/9585 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişen 22.maddesinin 1.fıkrasında ise, kurum ve kuruluşlarca uygulanacak bilgiye erişim ücret tarifesinin Maliye Bakanlığı’nca tespit edileceği belirtilmiştir, Bu hükümler çerçevesinde, belirlenen “Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesi”ne göre; Ücret talep edilmesine karar verilmesi halinde, belirlenecek ücret; bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, yazma, tarama, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ve sair giderlerle orantılı olacağı ve maliyet tutarını aşmayacağı; ancak, erişimine imkân sağlanan yazılı ve basılı bilgi veya belgelerin ilk on sayfası için, postalama maliyeti dâhil herhangi bir ücret alınmayacağı belirtilmiştir. İlk on sayfasından sonraki her sayfa için, talebe göre: siyah-beyaz yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 50 Kuruş; renkli yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 100 Kuruş ücret tahsil edilecektir.

Ücretin yatırıldığına dair dekontun ibraz edilmesi durumunda işlem yapılacaktır.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Türkiye Halk Bankası Uşak Şubesi

Hesap No : 06100032
IBAN NO : TR370001200978200006100032İletişim
Telefon:0276 221 2121 Çağrı Merkezi:444 40 64 E-posta:usak@usak.edu.tr Adres: Ankara İzmir Yolu 8.Km 1.Eylül Kampüsü, Uşak/Merkez
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Uşak Üniversitesi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı